Vattenbråck, hydrocele och spermatocele

Testikeln ligger i en säck ( Tunica Vaginsalis) som i vanliga fall har minimal med vätska innehåll  för att underlätta testikelns rörelse i pungen. Hydrocele förkommer när vätskemängden ökar avsevärd. Tillståndet är vanlig åkomma som drabbar cirka 10 % av männen.

 

Ytterligara anledning till vattenbråck kan vara Spermatocele  och beror på vidgning av spermiegången i bitestikeln. Spermatocele  till skillnad från hydrocele som omger testikeln,  ligger utanpå och i anslutning till testikeln.

 

Man söker oftast i tron om att  testikeln har blivit större och blir orolig för cancer medan tillståndet är ofarligt och har ingen relation till cancer.

 

Diagnosen ställs med hjälp av transillumination ( lysa med ficklampa) eller ultraljud av pungen.

 

Patienter med vattenbråck utöver oro kan få  lokala besvär på grund av stort volym eller tyngd från vattenbråck.

 

Vid asymptomatisk vattenbråck rekommenderas ekspektans.

 

Vid symptom kan  vattenbråck behandlas med Sklerosering( Klistermetod) och utförs  genom Punktion av säcken med en venflon och tömning av vätskan och samtidig injektion av ett skleroserande ämne (Aethoxysklerol) som ska framkalla inflammation och ärrbildning i säcken.

 

Behandlingen kan upprepas vanligen upp till 3 gånger. Operation är andra behandlingsalternativet.

Besöksadress

Bergmansgången 2 431 30 Mölndal

Postadress

Bergmansgatan 5A, 431 30 Mölndal

Nummer

070 405 28 29

Öppettider

Mån–Fre: 07:30 – 12:00, 13:00 – 16:00

Telefontider

Mån–Fre: 08:00 - 12:00